image-10
Møter

Fylkesårsmøte Viken 2024

Fylkesårsmøtene godkjenner årsmelding og regnskap, vedtar program for årsmøteperioden, velger fylkesstyre og behandler eventuelle vedtektsendringer.
10.
aprilkl 16.30

Thon Hotel Opera

Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo

Frist for å sende inn saker man ønsker behandlet av årsmøtet er to uker før møtet. Medlemmer i fylkeslaget kan sende slike henvendelser til fylkesleder Morten Trudeng.

Endelig agenda for årsmøtet skal være klart senest en uke før møtet.

Påmelding

Årsmøtet holdes i Oslo. Medlemmer får innkalling og påmeldingsinformasjon per epost.