image-8
Møter

Fylkesårsmøte i Viken 2023

Fylkesårsmøtene godkjenner årsmelding og regnskap, vedtar program for årsmøteperioden, velger fylkesstyre og behandler eventuelle vedtektsendringer.
25.
aprilkl 16.30

Radisson Hotel Scandinavia

Frist for å sende inn saker man ønsker behandlet av årsmøtet er to uker før møtet. Medlemmer i fylkeslaget kan sende slike henvendelser til fylkesleder Morten Trudeng.

Endelig agenda for årsmøtet skal være klart senest en uke før møtet.

Påmelding

Årsmøtet holdes i Oslo. Medlemmer får innkalling og påmeldingsinformasjon per epost.