image-5
Møter

Fylkesårsmøte i Vestland

Fylkesårsmøtene godkjenner årsmelding og regnskap, vedtar program for årsmøteperioden, velger fylkesstyre og behandler eventuelle vedtektsendringer.
10.
septemberkl 18.00

Nettmøte i Zoom

Møtelenke sendes ut til påmeldte

Som følge av landsmøtets vedtak fra 2019, omstruktureres fylkeslagene i Norsk Lektorlag i tråd med regionsreformen. Fylkeslagene Hordaland og Sogn og Fjordane fusjonerer og blir til nytt fylkeslag Vestland.

Det vil først gjennomføres separate årsmøter i fylkeslagene Norsk Lektorlag Hordaland og Norsk Lektorlag Sogn og Fjordane, før et sammenslående møte som stifter nye Norsk Lektorlag Vestland.

Endelig agenda for møtet skal være klar senest en uke i forkant av møtet, innen 3. september.

Påmelding

Årsmøtet gjennomføres digitalt. Medlemmer som hører til fylkeslaget har mottatt informasjon om påmelding og deltakelse pr. e-post fra sin fylkesleder. Dersom du ikke har mottatt informasjon om årsmøtet, kan du ta kontakt med Roger Johnsen i sekretariatet, rj@norsklektorlag.no.