image-2
Møter

Fylkesårsmøte i Vestfold og Telemark

Fylkesårsmøtene godkjenner årsmelding og regnskap, vedtar program for årsmøteperioden, velger fylkesstyre og behandler eventuelle vedtektsendringer.
21.
oktoberkl 17.00

Nettmøte i Zoom

Møtelenke sendes ut til påmeldte

Som følge av landsmøtets vedtak fra 2019, omstruktureres fylkeslagene i Norsk Lektorlag i tråd med regionsreformen. Fylkeslagene Vestfold og Telemark fusjonerer og blir til nytt fylkeslag Vestfold og Telemark.

Det vil først gjennomføres separat årsmøte i fylkeslaget Norsk Lektorlag Vestfold (Norsk Lektorlag Telemark har allerede behandlet sine årsmøtesaker pr. e-post), før et sammenslående møte som stifter nye Norsk Lektorlag Vestfold og Telemark.

Endelig agenda for møtet er sendt til medlemmer av fylkeslagene pr. e-post.

Påmelding

Årsmøtet gjennomføres digitalt. Medlemmer som hører til fylkeslaget har mottatt informasjon om påmelding og deltakelse pr. e-post. Dersom du ikke har mottatt informasjon om årsmøtet, kan du ta kontakt med Roger Johnsen i sekretariatet, rj@norsklektorlag.no.