image-10
Møter

Fylkesårsmøte Troms og Finnmark 2024

Fylkesårsmøtene godkjenner årsmelding og regnskap, vedtar program for årsmøteperioden, velger fylkesstyre og behandler eventuelle vedtektsendringer.
07.
marskl 16.00
08.
marskl 14.00

Frist for å sende inn saker man ønsker behandlet av årsmøtet er to uker før møtet. Medlemmer kan sende slike henvendelser til fylkesleder Runar Nergaard.

Endelig agenda skal være klar senest en uke før møtet.

Informasjon om hvor møtet avholdes, kommer.

Påmelding

Årsmøtet holdes i Tromsø. Medlemmer som tilhører fylkeslaget får innkalling og påmeldingsinformasjon per epost.