image-10
Møter

Fylkesårsmøte i Troms og Finnmark 2023

Fylkesårsmøtene godkjenner årsmelding og regnskap, vedtar program for årsmøteperioden, velger fylkesstyre og behandler eventuelle vedtektsendringer.
08.
maikl 16.00
09.
maikl 14.00

Scandic Ishavshotel, Tromsø

Frist for å sende inn saker man ønsker behandlet av årsmøtet er to uker før møtet. Medlemmer kan sende slike henvendelser til fylkesleder Runar Nergaard.

I forkant av fylkesårsmøtet blir det et foredrag om kunstig intelligens med Holger Pötzsch, professor ved UiT.

Endelig agenda skal være klar senest en uke før møtet.

Påmelding

Årsmøtet holdes i Tromsø. Medlemmer som tilhører fylkeslaget får innkalling og påmeldingsinformasjon per epost.