image-9
Møter

Fylkesårsmøte i Troms og Finnmark 2022

Fylkesårsmøtene godkjenner årsmelding og regnskap, vedtar program for årsmøteperioden, velger fylkesstyre og behandler eventuelle vedtektsendringer.
05.
maikl 17.00
06.
maikl 16.00

Radisson Blue Hotel Tromsø

Sjøgata 7, 9259 Tromsø

Frist for å sende inn saker man ønsker behandlet av årsmøtet er to uker før møtet.

Endelig agenda skal være klar senest en uke før møtet.

Påmelding

Årsmøtet holdes i Tromsø. Medlemmer har fått innkalling og påmeldingsinformasjon per epost.