image-9
Møter

Fylkesårsmøte Nordland 2024

Fylkesårsmøtene godkjenner årsmelding og regnskap, vedtar program for årsmøteperioden, velger fylkesstyre og behandler eventuelle vedtektsendringer.
05.
marskl 18.00
06.
marskl 16.00

Thon Hotel Nordlys

Bodø

Frist for å sende inn saker man ønsker behandlet av årsmøtet er to uker før møtet. Medlemmer i fylkeslaget kan sende slike henvendelser til fylkesleder Ingvill Kallvik.

Endelig agenda skal være klar senest en uke før møtet.

Påmelding

Årsmøtet avholdes i Bodø. Medlemmer får innkalling og informasjon om påmelding per epost.