image-2
Møter

Fylkesårsmøte i Nordland 2023

Fylkesårsmøtene godkjenner årsmelding og regnskap, vedtar program for årsmøteperioden, velger fylkesstyre og behandler eventuelle vedtektsendringer.
13.
marskl 18.00
14.
marskl 16.00

Thon Hotel Nordlys

Bodø

Frist for å sende inn saker man ønsker behandlet av årsmøtet er to uker før møtet. Medlemmer i fylkeslaget kan sende slike henvendelser til fylkesleder Ingvill Kallvik.

Endelig agenda skal være klar senest en uke før møtet.

Påmelding

Årsmøtet avholdes i Bodø. Medlemmer får innkalling og informasjon om påmelding per epost.