image-6
Møter

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal 2023

Fylkesårsmøtene godkjenner årsmelding og regnskap, vedtar program for årsmøteperioden, velger fylkesstyre og behandler eventuelle vedtektsendringer.
04.
maikl 18.00
05.
maikl 16.00

Thon Hotel Ålesund

Frist for å sende inn saker man ønsker behandlet av årsmøtet er to uker før møtet. Medlemmer i fylkeslaget kan sende slike henvendelser til fylkesleder Anette Lunheim.

Endelig agenda skal være klar senest en uke før møtet.

Påmelding

Medlemmer får innkalling og påmeldingsinformasjon per epost.