Molde. Bilde.
Møter

Fylkesårsmøte Møre og Romsdal 2024

Fylkesårsmøtene godkjenner årsmelding og regnskap, vedtar program for årsmøteperioden, velger fylkesstyre og behandler eventuelle vedtektsendringer.
20.
marskl 18.00
21.
marskl 16.00

Molde

Frist for å sende inn saker man ønsker behandlet av årsmøtet er to uker før møtet. Medlemmer i fylkeslaget kan sende slike henvendelser til fylkesleder Anette Lunheim.

Endelig agenda skal være klar senest en uke før møtet.

Informasjon om hvor møtet skal holdes, kommer.

Påmelding

Medlemmer får innkalling og påmeldingsinformasjon per epost.