image-10
Møter

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal 2022

Fylkesårsmøtene godkjenner årsmelding og regnskap, vedtar program for årsmøteperioden, velger fylkesstyre og behandler eventuelle vedtektsendringer.
05.
maikl 17.00
06.
maikl 16.00

Quality Hotel Waterfront

Nedre Strandgate 25-27, 6004 Ålesund

Frist for å sende inn saker man ønsker behandlet av årsmøtet er to uker før møtet. Medlemmer i fylkeslaget kan sende slike henvendelser til fylkesleder Pål Aarsæther.

Endelig agenda skal være klar senest en uke før møtet.

Påmelding

Årsmøtet holdes i Ålesund. Medlemmer får innkalling og påmeldingsinformasjon per epost.