image-1
Kurs

For tillitsvalgte: Kurs i tilrettelegging i arbeidsforholdet

Dette kurset bygger på grunnkurset og passer for deg som er tillitsvalgt i skolen. Du lærer om arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge.
03.
februarkl 12.00

På dette halvdagskurset i tilrettelegging skal du få en forståelse av tillitsvalgtes rolle i saker knyttet til arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved varig nedsatt funksjonsevne (likestillings- og diskrimineringsloven). Kurset tar også opp tilretteleggingen arbeidsgiver skal gjøre for sykmeldte ansatte (arbeidsmiljøloven).

Du får også en innføring i IA-avtalen (avtale om inkluderende arbeidsliv).

På grunn av korona-pandemien vil holdes kurset digitalt.

Du som er tillitsvalgt, får en epost med informasjon om kurset og påmelding.