image-3
Kurs

For tillitsvalgte: Digitalt kurs om vold mot lærere

Dette digitale seminaret tar opp jussen rundt straffelovens bestemmelser om vold og trusler, og arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet.
15.
septemberkl 15.00

Stadig flere lærere utsettes for trusler eller vold fra elever, og hendelsene blir også grovere. Å forhindre vold og trusler mot undervisningspersoner, er arbeidsgivers ansvar. Arbeidsmiljølovens krav om et «fullt forsvarlig arbeidsmiljø» gjelder. Mange lektorer lar være å melde inn trusler og voldshendelser. Mange opplever at skoleledelsen ikke tar det på alvor hvis de melder.

Dette digitale seminaret tar opp jussen rundt straffelovens bestemmelser om vold og trusler, og arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet.

Permisjon

Hvilket avtaleverk du er omfattet av, bestemmer hvilke permisjonsrettigheter du har. Om du ikke selv finner ut av det, kan du kontakte sekretariatet.

  • Frist for påmelding er onsdag 14. september.
  • Du som er tillitsvalgt skal ha fått en epost med informasjon om påmelding.