image-7
Kurs

For tillitsvalgte: Avtaleverket i KS-området

I dette kurset går vi gjennom Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen i KS.
14.
novemberkl 09.00
15.
novemberkl 16.00

Clarion Hotel The Hub

Biskop Gunnerusgt. 3, Oslo

Dette kurset er rettet mot deg som er tillitsvalgt i KS-området (alle kommuner unntatt Oslo) og som har vært på grunnkurs.

Kurset vil gi en grundig gjennomgang av de viktigste avtalene for tillitsvalgte i skolen, nemlig Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Vi skal også gå gjennom arbeidstidsavtalen SFS 2213.

Dette kurset gir en grundigere forståelse for trepartssamarbeidet og tillitsvalgtes rolle.

Kurset består av foredrag og case-oppgaver.

Mer informasjon og påmelding kommer på epost.