image-9
Konferanse

For hovedtillitsvalgte: Akademikernes skolekonferanse

Akademikernes tariffpolitiske skolekonferanse er et årlig samlingspunkt for Akademikernes hovedtillitsvalgte i skolesektoren.
16.
februarkl 09.00

Skolekonferansen setter tradisjonelt søkelys på generelle problemstillinger i skolesektoren i skjæringspunktet mellom tariffpolitikk og skolepolitikk.

I år vil konferansen gjennomføres digitalt.

Årets tema er arbeidstid og årets hovedoppgjør.

Det er nettopp forhandlet fram en ny arbeidstidsavtale for lærerne, som legger opp til større grad av tillit og fleksibilitet med hensyn til lærernes utførelse av jobben og som legger til rette for mer lokalt handlingsrom. De lokale parter kan la oppgavene bestemme hvor og når man gjør arbeidet. I tillegg kommer det tydelig fram i den nye avtalen at undervisning er kjerneoppgaven i skolen, og at innholdet i planleggingsdagene skal drøftes lokalt. Skolekonferansen søker å gi en oversikt over den nye arbeidstidsavtalen, med spesielt fokus på hvordan få til gode lokale arbeidstidsordninger. 

Til våren er det hovedoppgjør, hvor det skal forhandles om lønnstillegg for medlemmene i skoleverket, og om endringer i de øvrige bestemmelsene i tariffavtalen med KS. 

Påmelding

Du som er hovedtillitsvalgt i Norsk Lektorlag får en epost fra sekretariatet med informasjon om påmelding.

Denne konferansen er et organisasjonsfaglig kurs, og derfor har alle tillitsvalgte rett til permisjon med lønn for å delta.

Program

09.00Velkommen
v/ Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder i Akademikerne
09.05Tonje Brenna, kunnskapsminister
09.15      Ny arbeidstidsavtale
v/ Else Leona McClimans (NLL), Beate Sire Dagslet (NITO), Christel Kirkøen (Tekna)
10.30Pause
10.45Gode lokale avtaler: Hva kan man gjøre for gode prosesser, godt klima og gode resultater?
Samtale mellom Akademikertillitsvalgt Roar Johnsen og Hans Opsahl (tillitsvalgt Tekna Kommune Viken). Helle Christin Nyhuus (leder i Norsk Lektorlag) leder samtalen.
11.30Lunsj
12.30Gruppearbeid: Arbeidstidsavtalen i praksis
13.15Pause
13.30Før årets tariffoppgjør
v/ Tonje Leborg, leder i Akademikerne Kommune
14.45Oppsummering og avslutning