Fem personer sitter rundt et bord på et møterom og snakker sammen. Bilde.
Seminar

Fagutvalgsseminar

28.
aprilkl 10.00

Norsk Lektorlags fagutvalg møtes til dagsseminar. Det blir innlegg og diskusjon i plenum og tid for fagutvalgene til å jobbe for seg.

Innlegg:

Digital læringsanalyse: Innlegg ved Hedda B. Huuse, ekspertutvalget for digital læringsanalyse, Utdanningsdirektoratet.

Alternative vurderingsformer:
Innlegg ved David Løvbræk, HTV for Norsk Lektorlag i Oslo kommune.
Innlegg ved Olav S. Myklebust, medlem i arbeidsgruppe for langtidsoppgave biologi 2 og Norsk Lektorlags fagpolitiske utvalg.

Kvalitetsutvikling, fullføringsreformen og ny opplæringslov:
Innlegg ved Helle Christin Nyhuus, leder Norsk Lektorlag.
Innlegg ved Wenche Bakkebråten Rasen, fagsjef utdanning Norsk Lektorlag.

Kunstig intelligens og skolen:
Innlegg ved Jonas Engestøl Wettre, Teknologirådet.
Innlegg ved Olav S. Myklebust: KI og skolen- erfaringer og refleksjoner så langt.

Påmelding

Lektorlagets fagutvalgsmedlemmer har fått informasjon om påmelding på epost.