image-8
Kurs

Digitalt kurs for tillitsvalgte: Vold og trusler

Dette digitale kurset tar opp jussen rundt straffelovens bestemmelser om vold og trusler, og arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet.
07.
novemberkl 15.30

På dette kurset vil du vil få en innføring i relevant lovverk om hva du må tåle som lærer, og hva som er arbeidsgivers ansvar  og omsorgsplikt. Lærers grensesetting av elever vil også bli belyst ved eksempler.

Du som er tillitsvalgt i Lektorlaget får invitasjon til kurset på epost. Kurset varer fra kl. 15.30 til kl. 17.00.

Påmeldte deltakere får tilsendt lenke til Teams dagen før kurset.