Om Norsk Lektorlag

Akademikerne

Akademikerne er Norsk Lektorlags hovedsammenslutning.
AVRedaksjonen
27. mai, 2020

Akademikerne er en arbeidstagerorganisasjon for langtidsutdannede. Organisasjonen ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne består av 13 foreninger, og disse har i alt cirka 220 000 medlemmer.

Akademikerne bygger sin politikk på at høy kompetanse og kunnskap lønner seg både for den enkelte og for samfunnet. Akademikerne ønsker et fleksibelt og trygt arbeidsliv, et bærekraftig, innovativt næringsliv og en konkurransedyktig offentlig sektor.

Akademikerne arbeider for at lønnsforhandlinger skjer nærmest mulig den enkelte arbeidstager. På den måten vil den enkeltes kompetanse og resultater bli tatt hensyn til. Lønnsforholdene må reflektere lang utdanning, kunnskap, kompetanse, ansvar og innsats. 

Norsk Lektorlag samarbeider tett med Akademikerne og med våre søsterorganisasjoner i relevante saker.

Lektorlaget er representert i Akademikerne slik:

  • rådgiver Ane Cathinka Bruusgaard i Akademikerne kommune
  • advokatfullmektig Marianne Lindmark Pedersen i Akademikerne stat
  • leder av juridisk kontor Else Leona McClimans i Akademikerne helse

Medlemsforeninger i Akademikerne:

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Om Norsk Lektorlag

Flere artikler du kanskje er interessert i

Om Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlags hovedprioriteringer
Norsk Lektorlag skal være lektorenes foretrukne fagforening gjennom synlig arbeid med disse målsettingene.
Om Norsk Lektorlag
Vedtekter for Norsk Lektorlag
Om Norsk Lektorlag
Lektor direkte