Ikke en avtale for unntakstider

Offentlig ansatte lærernes rettslige stilling i koronapandemien handler mye om plikter og lite om rettigheter. Arbeidstidsavtalen er laget for en normalsituasjon.