Overtid og merarbeid

Min skole mener flere faglige henvendelser fra elevene utenom timene, også på kvelden og i helgen, er en påregnelig del av arbeidet nå. Stemmer det?

FEBRUAR, 2021

SVAR:

Nei, det stemmer ikke. Å besvare elevhenvendelser i stort omfang på kveldstid og i helgene er ikke regnet inn i lærernes normale årsverk.

Diskuter på skolen/i avdelingen din når dere skal besvare henvendelser (for eksempel i skoletiden). Dere kan eventuelt avtale et visst antall timer som brukes på slike henvendelser. Henvendelser utenom den ytre rammen for arbeidstid, er overtid.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler