Korona

Kan skolen ved rødt nivå bestemme at noen fag kun skal ha digital undervisning?

JANUAR, 2021

Kan skolen på rødt nivå i trafikklysmodellen velge ut noen fag som bare skal undervises digitalt med begrunnelsen at elevgruppen i disse fagene kommer fra ulike klasser og er mer smitteutsatt enn i sin faste klasse?

SVAR:

Det er ikke noe i veien for at skolen en kort periode organiserer undervisningen slik, hvis begrunnelsen er smittevern og det at elever fra så mange ulike klasser er i samme gruppe. Dette forutsetter at elevene hele tiden har et tilbud på skolen i en del/de fleste fag.

Opplæringslovens § 8.2 om at elevene skal ha opplæring på skolen med en lærer som er til stede for dem, er oppmyket i et midlertidig regelverk for grunnopplæringen (grunnskole og videregående skole) når smittesituasjonen krever det og det ellers er forsvarlig.

Det er imidlertid ikke pedagogisk forsvarlig at de samme fagene over lang tid undervises digitalt. Derfor bør skolens beredskapsplaner inneholde planer for en rullering av fag, slik at alle fag er sikret skoleundervisning deler av tiden.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler