Overtid og merarbeid

Kan min skole pålegge meg å ha tettere oppfølging av elever, i tillegg til vanlig arbeid, i perioder med delvis digital undervisning?

FEBRUAR, 2021

SVAR:

Ja, du kan pålegges å ha tettere oppfølging av elever, men dette er en arbeidsoppgave som i realiteten er en ekstraoppgave. Du må diskutere med din nærmeste leder om andre arbeidsoppgaver skal utgå, og eventuelt hvilke. Alternativt kan du avtale å registrere denne ekstra tiden og få den kompensert ekstra.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler