Permisjon

Kan jeg kreve å få utsatt oppstart av pappapermisjonen til skolestart?

FEBRUAR, 2021

Min samboer er ferdig med sin permisjon i midten av juni. Kan jeg kreve å få utsatt oppstart av pappapermisjonen til skolestart, det vil si til midten av august? 

SVAR:  

Hovedregelen er at permisjonen må tas ut sammenhengende, det vil si at du må starte rett etter endt permisjon for mor.  

Du kan utsette din permisjon enten ved å ta ut ferie eller ved å jobbe heltid. Hvis du skal utsette permisjonen fordi du skal jobbe heltid, må du ha en skriftlig avtale med arbeidsgiver. Siste del av juni, samt første halvdel av august er undervisningsfrie perioder. Ifølge Tvisteløsningsnemnda vil rektor med rette kunne motsette seg å inngå en slik avtale for de undervisningsfrie periodene.  

Dersom din arbeidsgiver likevel går med på en slik avtale, må du sende inn en søknad til NAV senest siste dag mor får utbetalt foreldrepenger og før du begynner å jobbe. 

For mer informasjon, se NAV sine sider: 

Om foreldrepenger – www.nav.no 

Se også «Mister jeg avspasering ved fødselpermisjon?» 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler