Korona

Jeg er gravid. Kan jeg kreve tilrettelegging i form av bedre smittevern på jobb eller å arbeide fra hjemmekontor fram til jeg går i permisjon?

NOVEMBER, 2020

SVAR:

Vi anbefaler å diskutere med fastlegen din om det er grunn til å være ekstra forsiktig i din situasjon, og om du har behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. Du må da fortelle legen om arbeidssituasjonen din, om det er dårlig mulighet til å overholde avstandsregelen og om du har tett omgang med mange unge mennesker daglig. Ved legeattest plikter arbeidsgiver å tilrettelegge arbeidet ditt.

Graviditet er ikke listet opp av Folkehelseinstituttet som en risikofaktor for alvorlig forløp av korona, men likevel nevner Arbeidstilsynet faktisk gravide blant arbeidstakere som er spesielt sårbare og som arbeidsgiver bør beskytte ekstra mot smitte:

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler