Overtid og merarbeid

Noen skoler har beredskapsplaner som innebærer at klasser er fordelt på to rom, og læreren går imellom. Hvordan skal undervisning telles og kompenseres når det gjøres to steder samtidig?

FEBRUAR, 2021

SVAR:

Å undervise på to steder innebærer mer forarbeid enn vanlig undervisning på ett fysisk sted. I noen tilfeller settes det inn to-lærer-system.

I de tilfellene hvor faglærer må instruere/veilede den andre læreren, må det settes av tid eller kompensasjon for veiledningsarbeidet. Dette må diskuteres og avtales lokalt av tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Alternativt må du selv ta dette opp med din nærmeste leder.   

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler