Tillitsvalgtarbeid

Hvordan skal jeg som tillitsvalgt forholde meg til at andre organisasjoner er i streik?

MAI, 2021

Akademikerne og Norsk Lektorlag ønsker å være solidariske med våre kollegaer som er i streik. Alle våre tillitsvalgte kan derfor begrense den vanlige kontakten med arbeidsgiver. Planlagte møter bør søkes utsatt til etter at streiken er ferdig, og det bør ikke avtales nye møter. Koordiner gjerne dette lokalt med de tillitsvalgte fra de andre organisasjonene.

Ta kontakt med sekretariatet om det oppstår spørsmål knyttet til dette.

E-post post@norsklektorlag.no eller telefon 24 15 50 00.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler