Overtid og merarbeid

Hva skal jeg gjøre når koronasituasjonen skaper behov for ekstraarbeid?

FEBRUAR, 2021

SVAR:

Lektorlaget anbefaler medlemmer som jobber for mye, å notere den ekstra tiden man jobber og avtale med nærmeste leder – helst i forkant – hvordan ekstraarbeid håndteres: både hvilke arbeidsoppgaver som utgår, om ekstraarbeidet pålegges, og i så fall hvordan det kompenseres.

Den enkelte må notere hva den ekstra tiden går til og kreve betalt for det. Alternativt må du sende beskjed til din leder når du ikke klarer å gjennomføre vanlige arbeidsoppgaver innenfor tidsfristen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler