Korona

Har tilkallingsvikarer krav på lønn hvis undervisningen faller bort for eksempel ved karantene?

OKTOBER, 2020

SVAR:

Tilkallingsvikarer med avtalte faste timer skulle gjennomføre disse timene som anvist av arbeidsgiver, og ha betalt for dem på linje med skolens øvrige ansatte.

En muntlig avtale om faste timer er like bindende som en skriftlig avtale, men vanskeligere å bevise. Nyttig informasjon vil være kopier av sms-er, e-poster og kalenderoppføringer. Kopier av tidligere lønnsslipper som dokumenterer en kontinuitet og regularitet i ansettelsesforholdet er også nyttige.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler