Korona

Har jeg som lærer rett til å vite hvilke elever som er korona-smittet ved min skole?

OKTOBER, 2020

SVAR:

Nei, du har ikke rett til å vite hvilke elever som er korona-smittet.

Informasjon om elevenes helsetilstand er sensitive personopplysninger og omfattes av taushetsplikten. Hverken skoleledelsen eller helsemyndighetene kan fritt informere om hvilke elever som er smittet, med mindre eleven (som er over 16 år) eller foresatte (til elever som er under 16 år) har samtykket til at informasjonen skal deles.

Kommunen er ansvarlig for smittesporing, og skal ved påvist smitte ta kontakt med skolen og sørge for at nærkontakter blir sporet opp. Hele klassen vil kunne bli regnet som nærkontakter og om nødvendig få pålegg om karantene. Om en av dine nærkontakter har fått påvist smitte, vil du bli kontaktet, men det er ikke sikkert du får vite hvem den smittede er.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det normalt ikke behov for å vite hvem av dine nærkontakter som har fått påvist smitte. Om helsemyndighetene likevel vurderer at det er nødvendig å dele identiteten til den smittede, så må kommunen først innhente samtykke fra eleven eller de foresatte.

Dersom eleven eller de foresatte ikke vil gi samtykke til informasjonsdeling, og det er nødvendig å dele informasjonen, er det kommuneoverlegen som bestemmer om taushetsbelagte personopplysninger kan deles.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler