Yrkesskade

Hva skjer om jeg blir smittet av korona i praksistiden? Er også studenter dekket av yrkesskadeforsikring?

NOVEMBER, 2020

SVAR:

Når du er på jobb, er du yrkesskadeforsikret. Som student i praksis vil du derfor være dekket av skolens yrkesskadeforsikring, på samme måte som om du var ansatt. Du vil også være dekket av NAVs særregler om yrkesskade. Når du er «vanlig» student på lesesalen, er du ikke dekket av yrkesskadeforsikring. 

Fra 1. mars 2020 ble COVID-19 (korona) med alvorlige komplikasjoner lagt til listen av sykdommer som er omfattet av yrkesskadeforsikringen. Norsk Lektorlag har fått bekreftet av Arbeids- og sosialdepartementet at dette kan gjelde smitte i undervisningssituasjon. Les mer om det her:

At du er dekket av yrkesskadeforsikring gjør at du kan få erstatning for blant annet medisinske og juridiske utgifter, tapt arbeidsfortjeneste, tap av fremtidig inntekt og medisinsk invaliditet. Forutsetningen er at de vanlige vilkårene for yrkesskadeforsikring er oppfylt.

Om du blir smittet av korona, utløser altså det ikke i seg selv noen erstatning. Men dersom sykdommen medfører alvorlige komplikasjoner, vil du være dekket av en yrkesskadeforsikring som på nærmere vilkår vil kunne dekke dine økonomisk tap.

Om du blir smittet av korona i sammenheng med undervisning, er vårt råd at du melder fra til arbeidsgiver som kan varsle forsikringsselskapet og NAV. Slik sikrer du deg nødvendig dokumentasjon i tilfelle du senere skulle utvikle alvorlige komplikasjoner.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss