Overtid og merarbeid

Er det laget et søknadskjema for kompensasjon for merarbeid ved gult eller rødt nivå?

FEBRUAR, 2021

SVAR:

Det finnes ikke et eget skjema for kompensasjon for merarbeid ved gult eller rødt nivå. Dette må du som ansatt ha en dialog om med din nærmeste leder.

Det er inngått en sentralt avtale med KS som de lokale parter kan velge å bruke dersom det er behov for ekstra arbeidskraft i månedene framover. Avtalen gjelder ut april 2022:

Det sentrale ved alle overtidskrav er å synliggjøre ekstra tidsbruk, for eksempel ved ekstra kontakter/henvendelser fra elever/foresatte, opplegg som må endres/revideres på grunn av overgang fra gult til rødt (og motsatt), ekstraarbeid ved hybridundervisning ekstraarbeid for å sikre vurderingsgrunnlag og liknende.

Arbeidstidsavtalen (SFS2213) gjelder: Alt merarbeid – for eksempel vikartimer – som en lærer i 100% stilling pålegges, er overtidsarbeid med mindre timen byttes mot en annen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler