image-9

Lektorstudentenes nasjonale styre

Lektorstudentenes nasjonalt styre består av lederne av studentlagene.

Nasjonalt styre

Lektorstudentene har et nasjonalt styre som består av de til enhver tid valgte lederne av studentlagene på de ulike studiestedene. Lektorstudentenes årsmøte velger leder og nestleder av nasjonalt styre. Leder av Lektorstudentene er Sara Berge Økland. Nestleder er Anne Marie Brunborg.

Anne Marie Brunborg

Anne Marie Brunborg

Leder for Lektorstudentene og leder for Lektorstudentene ved UiT

Andreas Halvorsrud

Andreas Halvorsrud

Nestleder for Lektorstudentene og leder for Lektorstudentene ved UiB

Even Bremnes Stokke

Even Bremnes Stokke

leder for Lektorstudentene ved NMBU

Henriette Haugen Hoffmann

Henriette Haugen Hoffmann

leder for Lektorstudentene ved UiO

Natalie Woldengen

Natalie Woldengen

leder for Lektorstudentene ved MF